หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ดี จี เอ็ม ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น 

  • ICAO (International Civil Aviation Organization)
  • IATA  (International Air Transport Association) as an Strategic Partner
  • FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations)

การที่ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจในการจัดการสินค้าอันตราย ทำให้ ดี จี เอ็ม เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการจัดการและขนส่งสินค้าอันตราย

Memberships and Acknowledgements