การให้บริการ

ดี จี เอ็ม มีความเชี่ยวชาญด้านการบรรจุและขนส่งสินค้าอันตราย รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศในระดับสากล

บริษัทฯ ให้บริการด้านการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตรายตามมาตรฐานสำหรับสินค้าอันตรายโดยเฉพาะ โดยมีการให้คำแนะนำและจัดการฝึกอบรมภายใต้กฎระเบียบการขนส่งสินค้าอันตราย ทางบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจาก ดี จี เอ็ม เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

การให้คำปรึกษาด้านสินค้าอันตราย

การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

การฝึกอบรม

Memberships and Acknowledgements