การให้คำปรึกษาด้านสินค้าอันตราย

ดี จี เอ็ม ให้การบริการโดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เป็นอันตรายและวัตถุอันตราย โดยที่เป็นที่ปรึกษาในด้านการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์อันตรายที่จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัยและการควบคุมวัสดุอันตราย โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ 

 • Air (IATA-DGR)
 • Sea (IMDG)
 • Rail (RID)
 • Road (ADR)
 • 49 CFR
 • Multimodal
 • DGSA Dangerous Goods Safety Adviser
 • DG Audits
 • DG Management Systems Implementation
 • SQAS (Safety and Quality Assessment Systems)
 • Hazard Risk Assessment
 • (M) SDS: (Material) Safety Data Sheet
 • Storage of Chemical Products
 • CLP and GHS
 • Emergency Response
 • Security

Memberships and Acknowledgements